آموزش

فروردین 2, 1397
لوله کشی برق ساختمان

لوله کشی برق ساختمان

لوله کشی برق ساختمان را در تاسیسات الکتریکی، برای محافظت هادی های عایق دار انجام می دهند. لوله کشی برق ساختمان یک روش بسیار مناسب برای […]
اسفند 27, 1396
لوله کشی آبگرمکن دیواری

لوله کشی آبگرمکن دیواری

لوله کشی آبگرمکن دیواری بخش های مختلفی دارد؛ لوله کشی آب سرد و گرم ، لوله کشی گاز و یک دودکش که باید هر کدام را […]
اسفند 22, 1396
لوله کشی گاز

لوله کشی گاز

  لوله کشی گاز را بعد از دیوار چینی و قبل از گچ کاری انجام می دهند. لوله کشی گاز ساختمان مراحل مختلفی دارد. لوله کشی […]
اسفند 20, 1396
سرویس پمپ آب

سرویس پمپ آب

سرویس پمپ آب یک کار تخصصی است که باید به کاربلد سپرده شود. جهت سرویس پمپ آب باید ابتدا مشکل را شناسایی کرد و سپس به […]