باغبانی

باغبانی

باغبانی باغبانی سبز باغبانی اصول باغبانی باغبانی باغبانی عمومی باغبانی باغبانی مدرن باغبانی باغبانی pdf باغبانی آموزش باغبانی باغبانی قیچی باغبانی باغبانی آبیاری قطره ای باغبانی مخزن آب باغبانی ساخت گلخانه باغبانی آبیاری بارانی باغبانی طراحی باغچه خانگی باغبانی هرس درختان باغبانی  هرس کردن درختان باغبانی سمپاشی منازل باغبانی سم پاشی درختان باغبانی سمپاشی سوسک باغبانی خدمات گل و باغچه باغبانی تجهیزات آبیاری قطره ای باغبانی آبیازی قطره ای باغ باغبانی آبیاری نواری باغبانی باغبانی چیست باغبانی شغل باغبانی باغبانی خدمات باغبانی باغبانی بامبو باغبانی قارچ باغبانی گل های آپارتمانی باغبانی کشاورزی باغبانی گلخانه باغبانی گیاهان آپارتمانی باغبانی گیاه باغبانی گل و گیاه باغبانی گلخانه خانگی باغبانی گل های زینتی باغبانی پرورش گل باغبانی باغبانی باغبانی سبز باغبانی اصول باغبانی باغبانی باغبانی اغبانی باغبانی سبز باغبانی اصول باغبانی باغبانی باغبانی عمومی باغبانی باغبانی مدرن باغبانی باغبانی pdf باغبانی آموزش باغبانی باغبانی قیچی باغبانی باغبانی آبیاری قطره ای باغبانی مخزن آب باغبانی ساخت گلخانه باغبانی آبیاری بارانی باغبانی طراحی باغچه خانگی باغبانی اغبانی باغبانی سبز باغبانی اصول باغبانی باغبانی باغبانی عمومی باغبانی باغبانی مدرن باغبانی باغبانی pdf باغبانی آموزش باغبانی باغبانی قیچی باغبانی باغبانی آبیاری قطره ای باغبانی مخزن آب باغبانی ساخت گلخانه باغبانی آبیاری بارانی باغبانی طراحی باغچه خانگی باغبانی عمومی باغبانی باغبانی مدرن باغبانی باغبانی pdf باغبانی آموزش باغبانی باغبانی قیچی باغبانی باغبانی آبیاری قطره ای باغبانی مخزن آب باغبانی ساخت گلخانه باغبانی آبیاری بارانی باغبانی طراحی باغچه خانگی باغبانی هرس درختان باغبانی  هرس کردن درختان باغبانی سمپاشی منازل باغبانی سم پاشی درختان باغبانی سمپاشی سوسک باغبانی خدمات گل و باغچه باغبانی تجهیزات آبیاری قطره ای باغبانی آبیازی قطره ای باغ باغبانی آبیاری نواری باغبانی باغبانی چیست باغبانی شغل باغبانی باغبانی خدمات باغبانی باغبانی بامبو باغبانی قارچ باغبانی گل های آپارتمانی باغبانی کشاورزی باغبانی گلخانه باغبانی گیاهان آپارتمانی باغبانی گیاه باغبانی گل و گیاه باغبانی گلخانه خانگی باغبانی گل های زینتی باغبانی پرورش گل باغبانی

باغبانی چیست؟

باغبانی هنر ، علم ، مهارت و تجربه در پرورش گیاهان است.

نیاز به غذا یکی از اساسی ترین نیاز های هر فرد است که با توجه به محدود بودن منابع آب و زمین ، باید بتوان بیشترین محصول را از زمین های کشاورزی به دست آورد. علاوه بر غذا ، محصولات باغبانی در تأمین سلامتی انسان نیز نقش دارند. همچنین گیاهان زینتی روح انسان را با طراوت می کنند.

باغبانی در منزل

حس ارتباط برقرار کردن با موجود زنده ، انسان را از افسردگی دور نگه می دارد. گل در خانه نفس می کشد و به عنوان یک موجود زنده تأثیر شگرفی بر روحیه انسان می گذارد. از این رو خوب است وقت و دقت خود را برای باغبانی صرف کنید.در زیر چند نکته برای باغبانی آسانی آورده شده است.

  در انتخاب گیاه دقت کنید. لاشبرگ را به خاک اضافه کنید. آبیاری را به ساده ترین روش انجام دهید. علف های هرز را ریشه کن کنید.کمپوست(کود تهیه شده از برگ و فضولات گیاهان) درست کنید. از ابزار و وسایل مناسب استفاده کنید

آبیاری قطره ای

در آبیاری قطره ای توسط یک الگوی از پیش تعیین شده ، آب از یک شبکه لوله با فشار کم پخش می گردد. قطره چکان نام وسیله ی خروج آب به خاک است. قطره چکان ها در یک مسیر طولانی یا توسط یک نازل باریک ، فشار آب درون شبکه لوله را کاهش می دهند و دبی تخلیه را تا حدود لیتر بر ساعت کم می کنند.


آبیاری قطره ای

مزایای آبیاری قطره ای

  • آسان ترین راه آب دادن به گیاهان و درختان ، آبیاری قطره ای است
  • رشد علف هرز کاهش میابد زیرا بیشتر سطح خاک اصلا با آبیاری قطره ای خیس نمی شوند
  • در آبیاری قطره ای می توان از آب با شوری بیشتر نسبت به دیگر روش های آبیاری استفاده کرد
آبیاری قطره ای

معایب آبیاری قطره ای

  • به دلیل ریز بودن راه خروجی قطره چکان ها ، ذرات آلی یا معدنی موجب گرفتگی آن ها می شود. این گرفتگی باعث می شود آب به طور غیریکنواخت پخش شود که در این صورت گیاه صدمه میبیند
  • در آبیاری قطره ای در سطح خاک نمک ها تجمع پیدا می کنند که برای گیاه خطرساز است
  • اگر به هر دلیل اتفاقی بیفتد که آبیاری قطع گردد ، سریعاً به گیاه صدمه وارد می شود

هرس کردن درختان

به طور کلی هرس گیاهان به منظور تنظیم اندازه گیاه ، افزایش کارایی یا باروری گیاه و به دست آوردن شکل یا فرم مشخص ، انجام می شود. یکی از روش های مهم در باغبانی همین هرس کردن گیاهان است که برای تعادل لازم بین مراحل جنسی و رویشی ، قسمتی از تاج و مقداری از ریشه گیاه را حذف می کنند.


برای انجام کلیه امور باغبانی با ما تماس بگیرید. شماره تماس : ☎09303365110☎

باغبانی
5 امتیاز از 30 رای
با ما تماس بگیرید